петък, 8 май 2015 г.

Вършец

Там бях роден и раснах
на улици със чинари и липи,
там със живот се сраснах
и пих от него до зори.

Там първата целувка
на нощен тротоар ме изгори,
там под лампи онемели,
светеха детските мечти.

Там със баба, дядо,
говорехме за минало, преди,
там моите старци мили
учеха ме на човешки добрини.

Там намерих цяра
за всяка болка дори,
там е мойто царство
от спомени и летни дни.

И един ден, знам,
там ще умра,
под онези звезди,
там, на покрива на гаража,
в прах ще се превърнат
моите следи...

Там срещнах теб, животе,
от там на тръгване ела ме вземи.