четвъртък, 5 май 2016 г.

Щастието да бъдем заедно

Майко,
и ти, татко,
сестро,
и ти, братко,
ние сме едно
с всеки човек и животно,
с всяка капка,
поспряла на клонка,
ние всички сме
един огромен
организъм
чиeто сърце
заедно крепим
и без значение
къде намираш се
в кръговрата
на живота,
не забравяй
че никога не си сам.

15.12.2013, Кьолн