четвъртък, 3 май 2012 г.

Битие и нищо
Понякога ми се ще
времето като акордеон да разгърна
и под звездите да танцувам
без да знам що е сън.