четвъртък, 27 януари 2011 г.

Свинска заран
вънка заран
прасе в кочина врещи
касапин точи ножа
врели-некипели си плещи
острието изящно
по вратлето се спуща
одървено прасето
в прахоляка се тръшва
кръв тече по вади
стрина със вода залива
вряла от леген
после чичо пърли
кожата за тен
тате ще разпори
от главата до корема
някой ще пресоли
за здраве че ни храни
със дилафа във ръка
баба огъня разклажда
кучето съседско
за мръвка се догажда
на ти Рекс да помниш
кога прасе сме клали
доволно псето
с опашка ще пошари
мийте деца червата
за суджук и кървавица
плешката в мазето
да се прави сушеница
нищо не артисва
аферим за което
Булка дай по ракия
мама му стара и прасето

понеделник, 24 януари 2011 г.

УлицатаРаздърпани плочки,
асфалт на петна,
глъчка не стихва
игра и пак игра.

Баби и дядовци
на пейка една,
седянка и приказки
и деца, и деца.

Спукани топки,
ожулени колена,
момчета, момичета
ръка за ръка.

Майки и татковци,
торби със храна,
тичай за прегръдка
сега, сега.

Вечеря на двора
с умити ръце,
после бягай навънка
със широко сърце.

Лампа едничка
над игрите все грее,
вече се мръква,
а всеки се смее.

„И утре ден е,
прибирайте се, деца”,
кой от къде е
и улицата заспа...