четвъртък, 1 юни 2017 г.

Детство мое

„Пу-пу, акано
викаше баба,
„хвърли го бе
и скърцаше със зъби...
и ето, пуснах
и забравих
какво съм държал.